محسن غرایاق زندی

متولد 1343

کارشناس ارشد حقوق

رییس شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

نجم الدین قاسم پور

متولد 1341

دیپلم برق

نائب رییس شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

فرشاد غرایاق زندی

متولد 1353

فوق دیپلم آموزش ابتدایی 

منشی وخزانه دار شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

جواد غرایاق زندی

متولد 1363

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دهیار