فرشاد غرایاق زندی

متولد 1353

فوق دیپلم آموزش ابتدایی 

رییس شورای اسلامی کردیچال و رئیس شورای بخش کلاردشت

 

 

 

 ایرج انگورج تقوی

متولد ...

تحصیلات ...

نائب رییس شورای اسلامی کردیچال

 

 

  

مرتضی شریفیان

متولد ...

تحصیلات ...

منشی وخزانه دار شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

نجم الدین قاسم پور

متولد 1341

دیپلم برق

عضو شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

 محسن غرایاق زندی

متولد 1363

کارشناسی ارشد حقوق

عضو شورای اسلامی کردیچال

 

 

 

جواد غرایاق زندی

متولد 1363

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دهیار