اهم فعاليت هاي شوراي اسلامي و دهياري کرديچال

+فعاليت هاي اجتماعي :

- توسعه فرهنگ مشارکت اهالي روستا جهت برخورداري از تشريک مساعي آنان در امور مختلف

1- تشکيل هيات و کميته هاي ورزشي

2- تشکيل انجمن کتابخانه عمومي

3- تشکيل شوراي مشارکت بهزيستي

4- تعيين روز پاک روستا

5- تعيين جلسه خيرين جهت خريد زمين مدرسه شش کلاسه ابتدايي

+فعاليت هاي عمراني :

- توسعه و بهسازي راه ها ، معابر و فضاهاي عمومي اعم از ورزشي ، خدماتي ، بهداشتي و ...

1- خريد زمين به مساحت 1000 متر مربع جهت احداث منبع آب

2- احداث منبع آب در 500 متر مکعب

3- گرفتن اعتبار جهت روکش کردن آسفالت (با تشکر از آقاي مهندس هاشمي نژاد) 5/2 کيلومتر ورودي روستاي کرديچال تا داخل محل

4- برق رساني دوراهي کرديچال تا داخل روستا

5- گرفتن اعتبار از بنياد مسکن بابت طرح کانيبو در خيابان هاي کرديچال

6- مخلوط ريزي کوچه ها و معابر

7- شستشوي خيابان ها

8- تعريض و ديوار کشي خيابان هاي اصلي

9- تعويض لامپ هاي پهن تاب به لامپ هاي لاک پشتي

10- تهيه و طرح تفصيلي

11- محصور نمودن ضلع جنوبي ورزشگاه

12- تجهيز دهياري به بيل مکانيکي بکهو


*فعاليت هاي فرهنگي

- اصرار بر حفظ ارزش ها و شعائر اسلامي به ويژه فرهنگ شهادت و ايثار و فراهم کردن زمينه هاي لازم جهت پرداختن به امر ورزش براي اقشار مختلف مردم به ويژه نوجوانان و جوانان

- ارائه همکاري لازم به نهاد کتابخانه و توسعه فرهنگ کتابخواني در بين اهالي روستا

+فعاليت هاي خدماتي :

- ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي مربوط جهت برخورداري مردم از کالاهاي سهميه اي که به مناسبت هاي مختلف ارايه مي گردد :

1- ارايه خدمات با سازمان بهزيستي

2- ارايه همکاري با يادواره شهداي کرديچال و روستاهاي تابعه

3- نصب صندوق پستي با همکاري و خوديابي 100% مردم

4- تعويض لامپ هاي فرسوده فاز شب

5- خريد سطل زباله جهت ارايه به روستا و روستاهاي همجوار که دهياري کرديچال مديريت پسماند 13 روستا را برعهده دارد .

+فعاليت هاي مالي و اداري

1- گرفتن پرسنل جهت راننده بيل بکهو

2- تجهيز دهياري به سيستم کامپيوتر

3- تجهيز دهياري به سيستم نرم افزار مالي و سيستم نرم افزار دبيرخانه – دفتر انديکس و تنظيم ، متمم و تفريق بودجه

4- ثبت نامه هاي رسيده و فرستاده در سيستم نرم افزاري انديکاتور

5- ثبت نام سهام عدالت بالاي 285 خانوار

6- ثبت نام کارگزاري صندوق بيمه روستايي و عشاير روستاي کرديچال و روستاهاي همجوار

دهياري کرديچال کلاردشت – هادي انگورج تقوي

اعضاي شوراي اسلامي کرديچال : 1- مرتضي شريفيان 2- غلامعلي انگورج تقوي 3- جهانبخش ديلم صالحي

گزارش عملکرد دهياري و شوراي اسلامي روستاي کرديچال کلاردشت تشريح شد

دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاي کرديچال در گفتگو با خبرنگار هفته نامه شمال سبز به تشريح فعاليت ها و برنامه هاي خود در سال 88 پرداختند .

روستاي کرديچال يکي از روستاي توسعه يافته کلاردشت محسوب مي شود که با تلاش هاي شبانه روزي دهيار و اعضاي شوراي روستا تحقق يافته است .

مهمترين برنامه اين شورا اجراي طرح هادي محسوب مي شود که توانسته با مشارکت مردم و تدبير هوشمندانه به خوبي و با زيبايي خاص انجام شود .

سخن دهياري و شوراي اسلامي روستاي کرديچال :

شوراي اسلامي و دهياري روستاي کرديچال توفيق داشته اند تا خدماتي را در طول سال 88 به مردم و اهالي شريف کرديچال ارائه نمايند که با رعايت اختصار آن در معرض نظر علاقمندان قرار مي دهد .

باشد که با ملاحظه صاحب نظران ، امکان رفع نواقص موجود در عملکرد براي خادمان ياد شده فوق را فراهم نموده و نيز در فرصت باقي مانده بتوانيم با بهره گيري از راهنمايي و ارشادات عالمانه شما عزيزان ، خدمات شايسته تر به اهالي شريف ، متين و مشارکت جوي روستاي زيباي کرديچال داشته باشيم .

اهم عملکرد شوراي اسلامي و دهياري کرديچال در سال 1388 به شرح زير است :

عملکرد مالي – اداري :

- بودجه پيشنهادي سال 1388 و 1389

- درآمد تحقق يافته سال 1387 و 1388

- انجام تفريغ بودجه سال هاي 87 و 88 ، دهياري و ارسال آن به شوراي اسلامي

- انجام حسابرسي مالي مربوط به سال 1387

- هزينه اداري و خدمات روستايي سالهاي 1387 و 1388

- تأمين روشنايي معابر با نصب تيز چراغ برق و ترانس فشار قوي

- توسعه و بهسازي راه ها و معابر و فضاهاي عمومي

- احداث و راه اندازي پارک محله يا نصب فنص و لوازم بازي کودکان و لوازم پيشرفته ورزشي در آن

- پروژه زير سازي کوچه ها و خيابانها

- طرح فضاي سبز در سطح روستا

- محصور نمودن پارک بوستان

- نصب و تعويض روشنايي معابر در سطح روستا

- تجهيز دهياري به سيستم رايانه و تجهيزات اداري در قسمت واحد فني

- تجهيز دهياري به سيستم رايانه و تجهيزات اداري در قسمت واحد مالي

- مساعدت مالي و همکاري با سازمان بهزيستي در طول سال

- مساعدت مالي و همکاري با کتابخانه عمومي روستا

- استخدام پرسنل مالي

- استخدام پرسنل فني

- مساعدت مالي با حوزه سيدالشهداء کلاردشت در راهيان نور

- مساعدت مالي مدرسه راهنمايي امام حسين در خصوص ورزشگاه

- ثبت نام صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به تعداد 110 نفر

- ثبت نام و توزيع فرم ، کارت و سود سهام عدالت در سطح روستا

- ثبت نامه هاي وارده و صادره مربوط به ادارات و ارگانها به تعداد 410 فقره

- تهيه گزارش مربوط به استعلام و مناقصه هاي واصله

- کلاسه و بايگاني کليه نامه هاي وارده و صادره

- ارسال نامه ها و اخطارها و دعوتنامه ها جهت جلسات مختلف ادارات و اشخاص

- صدور برگ مأموريت پرسنل دهياري

- کپي و تکثير برخي از فرم ها و نامه هاي مورد نياز جهت ضميمه نمودن در پرونده ها

- پاسخگويي به ارباب رجوع و گاها ً نوشتن تقاضاي ايشان

- ثبت و صدور حکم مرخصي پرسنل دهياري

- تايپ نامه و ارسال آن به ادارات و بالعکس

- مکاتبات پرسنلي و اداري

- محاسبه مرخصي استحقاقي پرسنل کارگري

- بايگاني کليه اوراق در پرونده پرسنلي

- توسعه طرح هادي کرديچال

- تعويض حدود سه کيلومتر از لوله آب براي جلوگيري از شکستن مکرر و قطعي آب

- اجاره سالن ورزشي ولبال دو جلسه در هفته براي جوانان روستا

- ايجاد زمينه مشارکت ورزشکاران بومي و محلي در جشنواره استاني ورزشهاي بومي و محلي و قهرماني ورزشکاران روستا در اين جشنواره

- هماهنگي با صدا و سيماي استان مازندران جهت ضبط و پخش چند برنامه فرهنگي ، ورزشي روستا بويژه ورزشهاي بومي محلي

- مشارکت جوانان ورزشکار در مسابقات فوتبال جام دهه فجر به تعداد 2 تيم و با قهرماني يکي از دو تيم

- پيگيري تأسيس پست بانک در روستا

- آب گيري منبع 55 متر مکعبي آب شرب روستا

- افزايش منبع ذخيره آب شرب روستا از 240 متر مکعب به 750 متر مکعب

- نهال کاري دور زمين ورزشي و لوله کشي آب براي آبياري آن

- خريد 20 ست دستگاه وسايل بدن سازي و پنج دستگاه وسايل بازي کودکان براي ايجاد پارک ورزشي روستا

- اجراي طرح پياده رو و نهال کاري در روستا

- کنترل و اعلام اضافه کاري پرسنل دهياري

- ثبت و کنترل اموال دهياري

- ايجاد هماهنگي با دستگاههاي اجرايي مربوط جهت برخورداري مردم از کالاهاي سهميه اي در مناسبتهاي مختلف

- اصرار بر حفظ ارزشها و شعائر اسلامي به ويژه فرهنگ شهادت و ايثار و فراهم کردن زمينه هاي لازم جهت پرداختن به امر ورزش براي اقشار مختلف مردم به ويژه نوجوانان و جوانان .

عملکرد واحد فني :

- صدور پروانه ساختماني به تعداد 20 پرونده

- تقاضاي صدور پروانه ساختماني به تعداد 30 پرونده

- تقاضاي انتقال سند به تعداد 5 مورد که 4 مورد آن انجام شده است .

- تقاضاي صدور حکم کمسيون ماده 99 به تعداد 21 پرونده

- صدور حکم کمسيون ماده 99 به تعداد 17 مورد

- صدور پايان کار ساختماني پرونده کمسيوني به تعداد 4 مورد

- تمديد پروانه ساختماني به تعداد 3 مورد و صدور پايان کار ساختماني به تعداد 6 مورد صادر شده است .

اعضاي شوراي اسلامي روستاي کرديچال

مرتضي شريفيان : رئيس شوراي اسلامي روستاي کرديچال

جهانبخش ديلم صالحي : نائب رئيس شوراي اسلامي روستاي کرديچال

غلامعلي انگورج تقوي : منشي و خزانه دار شوراي اسلامي روستاي کرديچال

هادي انگورج تقوي : دهيار روستاي کرديچال

رقيه شريفيان : واحد مالي و اداري

زهره انگورج تقوي : واحد فني

برگزاري جلسه ويژه استاندار محترم و معاونين ذيربط با اعضاي شوراي اسلامي و دهيار کرديچال در محل سالن جلسات استانداري مازندران – ميزباني آقايان طاهايي استاندار محترم مازندران ، عرب مقصودي مدير عامل محترم گاز استان ، هيئت همراه در مسجد حسيني کرديچال و تصويب گازرساني به روستاي کرديچال و روستاهاي همجوار – برگزاري جلسات مکرر با مدير عامل محترم گاز استان جهت پيگيري امر گازرساني کرديچال و روستاهاي همجوار – برگزاري جلسات مکرر با هيات امناي گاز روستا – پيگيري و هماهنگي جهت تهيه زمين ايستگاه گاز روستاي کرديچال – مراسم کلنگ زني ساختمان دهياري – ملاقات حضوري با مدير کل شهرداريها و دهياريهاي کل کشور جهت درخواست ماشين زباله – ميزباني شوراهاي اسلامي و دهياران بخش کلاردشت و مسئولين شهرستاني و منطقه اي جهت پيگيري و طرح مشکلات – مراجعه به وزارت کشور جهت فعاليت مجدد بانک استان در روستاي کرديچال – مراجعه به وزارت کشور جهت عودت زمين دهداري و استفاده براي ساخت دهياري روستا – تنظيم نامه جهت رفع مشکل آب روستا به دفتر مقام معظم رهبري – مراجعه به حراست وزارت نيرو جهت رفع مشکل آب روستاي کرديچال – شرکت در جلسه مربوط به راه اندازي آموزشگاه فني و حرفه اي کرديچال – مراجعه مکرر به استانداري و ادارات ذيربط جهت الحاق به بافت زمينهاي برخي از اهالي کرديچال – برگزاري جلسه ويژه با فرماندار محترم شهرستان و مسئولين شهرستاني در فرمانداري – مراجعات مکرر به معاونين فرماندار جهت رفع مشکلات روستا از قبيل آب ، حفر کانال لوله اصلي آب ، گاز و کيفيت نان و برق – مراجعات مکرر به بخشداري جهت رفع مشکلات روستا از قبيل مشکل آب ، گاز ، کيفيت نان – هماهنگي با مدير کل محترم بنياد مسکن استان و معاونين ذيربط جهت حضور در روستا و تاييد خواسته هاي شوراي اسلامي در توسعه طرح هادي روستاي کرديچال – مراجعات مکرر به بنياد مسکن شهرستان جهت انجام امور مربوط به صدور اسناد ملکي و تهيه مجدد نقشه ، املاک شخصي در روستا و رفع نواقص نقشه قبلي – همکاري و هماهنگي با مهندسين طراح نقشه ملکي و املاک شخصي در روستا – همکاري با آموزش و پرورش جهت تکميل و به راه اندازي سالن ورزشي مدرسه راهنمايي امام حسين (ع) جهت استفاده ورزشکاران روستا – هماهنگي با مسئولين سالن ورزشي ولبال جهت استفاده جوانان ورزشکار روستا از آن سالن به مدت 2 روز در هفته و پرداخت هزينه اجاره آن – پيگيري مکرر و برگزاري جلسات متعدد جهت فراهم نمودن زمينه تامين اعتبارات لازم براي احداث سالن ورزشي کرديچال – معرفي متخلفين امر بهداشت روستا که فاضلاب خانگي آنان در معابر جاري بوده است به دستگاههاي ذيربط – تشکيل جلسه با مسئولين شبکه بهداشت شهرستان جهت پيگيري امور بهداشتي روستا – مساعدت مالي جهت ادامه کار و راه اندازي گرمابه هاي روستا – تشکيل کميته بحران آب در ايام سيل زدگي کلاردشت – تهيه مقداري منبع آب و استقرار آن در نقاط مختلف روستاي کرديچال جهت مقابله با بحران قطع بودن آب روستا در ايام سيل زدگي – آماده سازي تعدادي از خودروهاي وانت و تراکتورهاي اهالي روستا جهت حمل آب شرب از چشمه هاي اطراف براي تأمين آب شرب و مصرفي اهالي در ايام بحران بي آبي – پيگيري و تعريض برخي از نقاط معابر عمومي روستا با همکاري و مساعدت مالکين – مخلوط و بيس ريزي معابر عمومي که بخاطر گاز کنده کاري شده است– ارائه معرفي نامه ، صدور گواهي سکونت ، تاييد مشاغل و درآمدهاي اهالي طبق تقاضا به ادارات ذيربط – تشکر از اهالي و افرادي ذي نفع در امور ذيل : الف- همکاري ايام بحران قطع بودن آب در زمان سيل کلاردشت آقايان عبدالغني فقيه نصيري – احمد زندي – رضا زندي – جواد کاظمي – رضا رستم پور – حميد فرحمند – علي کاظمي – مصطفي انگورج تقوي – محسن ديلم صالحي – باقر غراياق زندي – نعمت کاظمي مهر - محمد بابواعظمي – غلامعلي انگورج تقوي و مسلم انگورج تقوي ب- تشکر از امام جمعه محترم بابت حمايت از حقوق اهالي روستا در امر گازرساني ج- تشکر از استاندار محترم بابت حمايت از حقوق اهالي روستا در امر گازرساني د- تشکر از مدير عامل گاز استان بابت حمايت از حقوق اهالي روستا در امر گازرساني ک- تشکر از هيئت امناي گاز بابت حمايت از حقوق اهالي روستا در امر گازرساني گ- تشکر از هيئت امناي مساجد حسيني و جامع در خصوص مديريت مساجد بويژه در مراسم ايام سوگواري ماه محرم و ماه مبارک رمضان ذ- تشکر از هيئت امناي ساماندهي در مزار شرقي و غربي د- تشکر از آقاي احمد زندي عامل توزيع سوخت کرديچال ز- تشکر از خيرين محترمي که جهت ساخت محل برگزاري نماز ميت غسالخانه مساعدت مالي نمودند . ط- تشکر از آقاي محمد انگورج غفاري بابت در اختيار گذاشتن زمين جهت دپوي زباله ظ- تشکر از وراث حاج محمد قلي زند کريمي بابت زمين اهدائي به دهياري – بودجه پيشنهادي و مصوب سال 90 و 91 – درآمد تحقق يافته 89 – انجام تفريغ بودجه 89- خريد يک دستگاه وانت نيسان زامياد – تأمين روشنايي و گسترش برق خ شهداء و خ سوته – توسعه و بهسازي معابر و راههاي عمومي – جمع آوري زباله همه روزه در 9 (نه) روستا – تنظيم دفاتر حسابداري و گزارشات مالي – تنظيم دفاتر انديکاتور و بايگاني نامه ها – تنظيم قراردادهاي مالي ، استعلام ها – پروژه نصب سرعتگير به تعداد 11 – نصب و تعويض فاز شب به مقدار 300 عدد در سال – ايجاد و گسترش فضاي سبز در زمين ورزشي و پياده روکلا 200 اصله نهال – شستشوي خيابان و آبياري فضاي سبز روستا به دفعات مکرر – پرداخت اجاره دفتر دهياري و شورا و سالن ورزشي بالاي 40000000 (چهل ميليون) رسال در سال – مساعدت مالي به ادارات بهزيستي ، حوزه مقاومت بسيج ، آموزش و پرورش ، نيروي انتظامي بالاي سي ميليون (30000000) ريال در سال – تعويض حدود سه کيلومتر از لوله آب اصلي براي جلوگيري از شکستن مکرر و قطعي آب روستا – تقدير و تشکر از خيرين محترم آقايان حاج نظر علي انگورج تقوي در خصوص اهداي زمين (4000) چهل هزار متر مربع ، حاج غلامرضا ديلم صالحي و حاج حسن لطيف بابت مساعدت مالي به مبلغ بيست و پنج ميليون (25000000) ريال – ايجاد زمينه مشارکت ورزشکاران بومي و محلي در جشنواره استاني و ورزشهاي بومي محلي ، مسابقات فوتبال دهه فجر – هماهنگي با صدا و سيماي مازندران جهت ضبط و پخش چند برنامه فرهنگي ، ورزشي روستا (ورزش بومي محلي) – قهرماني ورزشکاران و جشنواره ورزشهاي بومي محلي – قهرماني يکي از تيمهاي کرديچال در جام دهه فجر و راهپيمايي در زير گروه ليگ کشوري – تقدير و تشکر از دانش آموزان برتر و ممتاز در کنکور 89 و 90 – تهيه و نصب بنر ، ريسه و لامپ و پلاکارت ها به مناسبتهاي فرهنگي ، مذهبي و اعياد در طي سال – ثبت نام و تمديد و بايگاني و گزارش ماهانه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در طول سال به تعداد 147 پرونده – مکاتبات پرسنلي و اداري و بايگاني آن در پرونده – صدور برگ ماموريت و حکم مرخصي و ثبت دفتر حضور و غياب پرسنل دهياري – پرداخت حقوق پرسنل در طي سال – صدور پروانه ساختماني (43) چهل و سه پرونده – تقاضاي تشکيل پرونده ساختماني (104) يکصد و جهار پرونده – تشکيل پرونده کميسيون ماده 99 پنجاه و شش (56) پرونده – صدور گواهي ماده 99 چهارده (14) پرونده – تنظيم پايان کار ساختمان (8) هشت پرونده – انتقال سند ملک يا ساختمان (13) سيزده پرونده

اقدامات پيشرو سال 1391

ترميم معابر عمومي (خيابان اصلي و فرعي) – ترميم معابر عمومي در خصوص کنده کاري لوله کشي گاز – تکميل ساختمان دهياري – اصلاح مغايرتهاي طرح هادي روستا – اجراي بهسازي معابر بر اساس طرح هادي از دو راهي اصلي تا بهسازي سال قبل .

اعضاي شوراي اسلامي کرديچال

مرتضي شريفيان رئيس شوراي اسلامي – جهانبخش ديلم صالحي نائب رئيس شوراي اسلامي – غلامعلي انگورج تقوي منشي شوراي اسلامي – هادي انگورج تقوي دهيار کرديچال- رقيه شريفيان مسئول مالي دهياري – حميد انگورج تقوي ناظر فني دهياري .